Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 6068 af 10247
Afsender Dato Modtager
Gerhard Stub [+]

Afsendersted

Livorno

Afsenderinfo

Påstemplet “STUB & CO.”

25.2.1833 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Udskrift : Al Sig Consigliere Cavaliere Thorvaldson / Roma /

Poststemplet: “LIVORNO” og “28FEBRA[XX]”

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Se original

Højstærede Herr Etatsraad!

I Følge Deres artige Tilbud at ville forskaffe mig et Statue; tager jeg mig herved den Frihed at indsende Dem Maalet af Nichen hvori jeg til Erindring af Dem ønskede den skulde staae. Undskyld den Uleilighed jeg hermed foraarsager Dem og modtag Forsikringer af min udmærkede Højagtelse hvormed jeg har den Ære at undertegne
Højstærede Herr Etatsraad
Livorno d 25 Feb: 1833

Deres hengivne Ven og Tiener
Gerhard Stub

Generel kommentar

Brevet er påklistret en lille tegning af nichen, som er rektangulær med en halvcirkel øverst. Målene angives i baccia (armslængder) til at være: “1 5/6 og 4 3/4”.

Arkivplacering
m18 1833, nr. 22
Sidst opdateret 10.05.2011 Print