Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 5808 af 10246
Afsender Dato Modtager
Henrich Mathias Wilhelm Klingberg [+]

Afsendersted

København

17.4.1832 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Se original
S.T.
Hr Etatsraad Thorvaldsen
R. a. f. O.
Kiøbenhavn 17 April
1832

Høystærede Hr Etatsraad,

Fru Doctorinde v: Hess, som for nærværende Tid opholder sig i Italien, ønskede meget en Adresse til Dem for at kunne nyde den Glæde at skue Deres Arbeider. Uagtet det er noksom bekiendt at De med forekommende Godhed tillader enhver KunstElsker Adgang til Deres Attelier, saa troer hun dog at kunne meere tillidsfuldt nærme sig Dem, naar hun var forsynet med en lille Anbefaling fra een af dem, som have havt den Glæde at kiende Dem personlig. Jeg griber gierne denne Leilighhed for at bringe i Erindring en af den Hob her i Dannemark, som flokkede sig om Dem ved Deres, os alle uforglemmelige, sidste Ophold her i Kbhavn, og som, skiønt vel et sligt ubetydeligt Væsens Minde næsten maae reent være forsvunden hos Dem iblant den Sværm af Guder, Genier, Faaer, Keisere og alle Jordens Mægtige, der daglig aarsager Dem, dog stedse med hierteligst og ærbødigst Hengivenhed kalder sig

Deres Klingberg

Arkivplacering
m17 1832, nr. 37
Emneord
Anbefaling eller introduktionsskrivelse, øvrige
Sidst opdateret 10.05.2011 Print