Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 5791 af 10246
Afsender Dato Modtager
Ingeborg Christine Wibe [+]

Afsendersted

København

Afsenderinfo

Rødt laksegl med aftryk af utydeligt våbenskjold.

22.3.1832 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Udskrift: Til / Herr Etatsraad Thorvaldsen / Commandeur af Dannebroge / Rom

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Se original

Deres Høyvelbaar[en]hed!

Tilgiv at jeg søger at tilbagekalde i Deres Hukommelse en Amtmandinde Wibe, som havde den Glæde at være i Selskab med Dem hos Etatsraad Pram. Paa Grund af at jeg saa nøye kjender Deres Høyvelbaarenheds ædle tenke og handle Maade, der finder en Glæde i at befordre andres Lykke vaaver jeg at udbeede mig Deres Gunst for dette unge menneske med Raad og Vejledning; Han har en Exemplarisk god Caracteer, Lyst, Flid og den ømeste Erkjentlighed for sine Velgiørere, men intet at stoele paa uden sine Hænders Arbejde, jeg er hans Tante og det saarer mig at jeg ikke formaar at giøre for ham hvad jeg ønskede, da jeg finder ham at være et saa haabefult ungt Menneske, Hans Attraae er at komme til Rom for at see og kiende Dem Gud give ham Lykke hertil i desse slibrige Tider, tilgiv De gode Vennehulde Mand min uinskrenkede Tillid

Kiøbenhavn det Ha[r]bo[e]ske
Frue Kloster No 189 i Stormgaden
22 Marts 1832.
Med Agtelse og Hengivenhed
Ingeborg Christine
Enke efter Amtmand de Wibe
som døde paa Island
Arkivplacering
m17 1832, nr. 31
Emneord
Anbefaling eller introduktionsskrivelse, øvrige
Personer
C. Pram
Sidst opdateret 10.05.2011 Print