Arkivet, Thorvaldsens Museum

Korrespondance mellem Bertel Thorvaldsen og Otto v. Huhn

15.3.1820

Otto v. Huhn

Bertel Thorvaldsen

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

10.8.1820

Bertel Thorvaldsen

Otto v. Huhn

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

10.8.1820

Bertel Thorvaldsen

Otto v. Huhn

Kommentarerne til dette brevudkast er under udarbejdelse.