No. 8600 af 10318
Afsender Dato Modtager
Peter Christian Damborg [+]

Afsendersted

København

2.9.1840 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af regningen.

Bertel Thorvaldsen [+]

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Resumé

Regning og kvittering for betaling vedrørende indramning af malerierne Et par romerske almuefolk køber en hat til deres lille søn som skal være abbate, B246, og Lystighed udenfor Roms mure på en oktoberaften, B258, samt pastellen Portræt af hofdame frøken Wilhelmine Bertouch, B315.

Se original

Høivelbaarne
Hr Conferentsraad Thorvaldsen,
Storkors af Dannebroge og Dannebrogsmand p:p:

1840 For erkommet
 
1 forgyldt Maleriramme med Snedkerarbeid (til et Maleri af Marstrand)
1 do Ramme (til et Maleri af Kückler
1 do – (til et Pastelmaleri af Juul
Debet
Rbd mk ß
14 – –
11 – –
4 – –
Summa 29 rd Sedler
Kjøbn d 2 Sept: 1840.
Damborg
Betalt Damborg
Arkivplacering
gmIV, nr. 83
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Emneord
Thorvaldsen som kunstsamler · Thorvaldsens malerisamling
Personer
Jens Juel · Albert Küchler · Wilhelm Marstrand
Værker
Sidst opdateret 10.02.2016 Print