Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 6867 af 10246
Afsender Dato Modtager
Redaktørerne ved Aftonbladet [+]

Afsendersted

Stockholm

6.4.1836 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af den avis, hvori teksten blev trykt.

Omnes
Resumé

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

Se original

[…]

Schillers staty, med hvars modellerande Thorvaldsen varit ifrigt sysselsatt, är nu snart färdig, och väntas med det första till München, der den skall gjutas i brons af Stigelmaier. Den stora konstnären har varit oförtruten med fullbordandet af detta monument, och icke allenast sjelf gjort utkastet till postamentet, utan äfven till fyra basreliefer, hvarmed detta skall prydas. Till betäckande af de betydliga kostnaderna för detta monument, väntar man ett vackert bidrag af det så kallade Schillerska Album, som under loppet af året utkommer i en stor oktav på velin och prydt med en stålstiksteckning af statyen, från Cottas bokhandel, hvilken på sin del åtagit sig den typografiska utstyrseln samt hela expeditionen af verket. Enligt planen kommer väl della Album att innehålla bidrag af endast utmärktare skriftställare- och konstnärs-namn, men alla prenumeranternas namnförteckning kommer äfvenledes att tryckas deri, så att hvar ock en kan sägas ha tecknat sitt namn i den odödliga skaldens minnesbok.

[…]

Generel kommentar

Denne notits blev publiceret i den svenske avis Aftonbladet 6.4.1836.

Personer
Friedrich Schiller
Værker
Sidst opdateret 12.07.2017 Print