No. 1428 af 10318
Afsender Dato Modtager
J.F. Clemens [+]

Afsendersted

København

11.4.1815 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

C.W. Eckersberg [+]

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

[...]

Det kan De let forestille Dem, at jeg, i flere end een Henseende, ønsker at stikke Profr Thorwaldsen’s portrait, og at kunde kalde dette min Gravstiks Triomph.

[...]

Generel kommentar

Af brevet citeres kun den del, der har med Thorvaldsen at gøre.

Arkivplacering
Håndskriftafdelingen, Det Kongelige Bibliotek, Add. 302 – 2° a nr. 11-22
Andre referencer

  • Leo Swane: J.F. Clemens. Biografi samt fortegnelse over hans kobberstik, København 1929, p. 317.
Emneord
Portrætter, forestillende Thorvaldsen
Personer
Bertel Thorvaldsen
Sidst opdateret 06.03.2012 Print