Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 10229 af 10246
Afsender Dato Modtager
E. Heltzen [+]

Afsendersted

København

23.8.1864 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Just Mathias Thiele [+]

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Ingen udskrift.
Tilskrift: Høivelbaarne / Hr Etatsraad Thiele / p p

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

23 Aug 1864

Prindsen af Italien vil rimeligviis idag eller imorgen besee Thorwaldsens Musæum. Endskjøndt dette ikke hører til min Ressort, har jeg dog efter Ghraad Bluhmes Opfordring imorges skriftlig villet forberede Prof. Müller herpaa, med Henstilling om enten hos Gesandten Grev Doria eller i Phøenix, hvor Prindsen skal boe eller boer, at søge Oplysning om Tiden. Imidlertid erfarer jeg i dette Øieblik, at Prof Müller er bortreist, og jeg tillader mig derfor i Skynding at giøre Henstillingen til Deres Høivelbaarenhed.

ærbødigst
Heltzen

[regnskab på brevets bagside:]
2. 1. 11.
1. 4. 10.
4. ”. 5
1. 1. 10
5. 1. 15.

Arkivplacering
Håndskriftafdelingen, Det Kongelige Bibliotek, Accession 2004/29, kasse 2
Personer
Ludvig Müller
Sidst opdateret 01.11.2011 Print