Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 10099 af 10246
Afsender Dato Modtager
Louise van Dockum [+]

Afsendersted

København

Antagelig 1848 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringsbegrundelsen er under udarbejdelse.

Just Mathias Thiele [+]

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Ingen udskrift.
Tilskrift: Til / Hr Etatsraad Thiele.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Med den oprigtigste Paaskiønnelse af Hr Etatsraadens Gavmildhed mod mig, har jeg modtaget, det smukke Værk af Dem, over Thorvaldsens Basrelieffer.

Jeg blev Isandhed overrasket ved dets Omfang og Fuldstændighed. Da De kun havde lovet mig nogle Raderinger.

At Deres betydelige og smukke Gave, ei er falden i Hænderne paa en Uskiønsom, er det min Hensigt med disse Linier at forsikkre Dem om – og idet jeg beder Hr Etatsraaden om at bringe mig i Deres Frues, samt Wilde og Hustrues, Erindring, modtage De selv endnu engang, den varmeste Taksigelse fra Deres forbundne

Louise van Dockum.

Arkivplacering
Håndskriftafdelingen, Det Kongelige Bibliotek, Accession 2004/29, kasse 1
Sidst opdateret 31.10.2011 Print