Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 9797 af 10246
Afsender Dato Modtager
Christian 8. [+]

Afsendersted

København

22.10.1844 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Just Mathias Thiele [+]

Modtagersted

København?

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Hr Justitsraad Thiele

Uvisheden hvorhen jeg skulde adressere mit Svar har forhindret mig fra at tilskrive Dem paa Rejsen giennem Tydskland, og nu glæder jeg mig til at see Dem snart igien tilbage – maaskee d. 26e?
De kan glæde Dem ved at have udrettet meget for Thorvaldsens Musæum og vi have de mest tilfredsstillende Efterretninger om at alle Kunstsagerne fra Rom ere indskibede i Livorno, hvorfra Fregatten Gefion med denne kostbare Ladning er afsejlet d. 6e Octbr.
I Berlin som overalt er de vist opmærksom paa de interessanteste Kunstgienstande.


Kiøbhvn d 22 Octb.
1844
velvilligst
Christian R.
Arkivplacering
Håndskriftafdelingen, Det Kongelige Bibliotek, Accession 2004/29, kasse 1
Sidst opdateret 31.10.2011 Print