Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 9069 af 10246
Afsender Dato Modtager
Caroline Amalie [+]

Afsendersted

København

9.6.1842 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Just Mathias Thiele [+]

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Hr Justitzeraad Thiele.

Jeg ønsker at den af marmor forfærdigede Amor, bestemt til at afgaae til Petersborg, maae kunne blive afsendt herfra den 19 Juni med det da afgaaende franske Dampskib. Forinden ønsker jeg at tage den i Øiesyn og bestemmer hertil næste Onsdag den 15 om Eftermiddagen Kl 6, vil De paa den Tid møde mig i Bissens Attelier hvor Amoren befinder sig. Kunne der paa samme Tid være hensat paa samme Sted, flere af mine egne Byster i Gips efter Thorvaldsen, af de største med Skulder og Byste; jeg ville søge een ud som jeg har lovet at besørge for Bentheim; den af Christensen uden Skulder og Byste lider jeg ikke godt. Dernæst ville De endnu være saa god at Amoren forsigtig indpakkes og liigeledes den af mig valgte Byste men naturlig hver Gjenstand for sig. Maidal[?] er kommet, jeg har sagt ham at melde sig hos Dem og at jeg forinden ville avertere Dem om hans Ankomst. Jeg gjentager Dem endnu her min hjertelige Tak at have skaffet mig denne Ansættelse for min protégé maatte han nu virkelig lette Dem en Deel af Deres byrdefulde Arbeide ved Bibliotheket.

Med sand Agtelse

Tirsdag
den 9 Juni
1842
Velvilligst
Caroline Amalie


Hvilken italiensk Sommer maatte den vedblive saaledes

Arkivplacering
Håndskriftafdelingen, Det Kongelige Bibliotek, Accession 2004/29, kasse 1
Sidst opdateret 31.10.2011 Print