Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 8049 af 10246
Afsender Dato Modtager
Adam Oehlenschläger [+]

Afsendersted

København

8.5.1839 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af sangen.

Omnes [+]

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Resumé

Kommentarerne til denne sang er under udarbejdelse.

Se original

Schillers Minde.

Af
Oehlenschläger,
til Melodie af Weyse.

––––––––––––––––––––––––––

Afsiunget ved Concerten i Frue-Kirke, for det Thorvaldsenske Museum, den 8de Mai 1839; i Anledning af, at den høitidelige Afdækning af Thorvaldsens Statue af Schiller fandt Sted i Stuttgart paa Concert-Dagen.

––––––––––––––––––––––––––


Samme Haand, som af den hvide Blok
Troens Kæmper her fremkaldte,
Der med Jesu Ord til Verden talde,
Da sig skilte deres Broderflok; –
Samme Haand drog frem et andet Billed
Af en Skiald, – nu i sin Frelsers Favn,
Hvor han føler intet Savn.
Dyden han fremstilled – Schiller var hans Navn!

Christus! Du har ei forsmaaet hans Ord.
Thi forskielligt kan de virke,
Dine Kæmper, i usynlig Kirke,
Spredt af Tiden paa den vide Jord.
Af din Haand vel ei han blev indviet,
Hellig Fromhed dog ham siunge bød;
Andagt i hans Harpe lød.
Nu hans Liv – befriet –
Venter ingen Død.

Just idag, med rørt, taknemlig Aand,
Folkets Sværm til Festen mødte
Hist, hvor Friedrich Schillers Billedstøtte
Rieste sig ved Thorvalds Mesterhaand. –
Schiller, Peders og Johannes Broder!
Hiertenøglen fik Du, Ørnens Flugt!
Dristig var Din Vingebugt!
Jorden ei, vor Moder,
Har dit Øie lukt.

Til Apostlene Du saligt foer,
Did, hvor ei Du Glæden savner.
Christus mødte Dig – som her – Omfavner!
End Du skuer til Din Fødsels Jord.
Schiller! hør fra Gud de Danskes Stemme.
Du har glædet os saamangengang
Med Din høie Harpes Klang.
Aldrig kan vi glemme,
Store Skiald! Din Sang.

–––––––––

Generel kommentar

Som det fremgår, blev denne sang fremført 8.5.1839 ved en koncert i Vor Frue Kirke i København. Koncerten havde to formål: At festligholde afsløring af Schiller-monumentet i Stuttgart samme dag og samtidig at gøre opmærksom på planerne for Thorvaldsens Museum.

Teksten er skrevet af efter den trykte udgave i Thorvaldsens Museums bibliotek.

Arkivplacering
Småtryk 1839, Oehlenschlæger
Emneord
Digte om Thorvaldsens værker · Digte til Thorvaldsen
Personer
C.E.F. Weyse
Værker
Sidst opdateret 28.09.2015 Print