Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 9884 af 10246
Afsender Dato Modtager
John Kierulf Gotschalk [+]

Afsendersted

København

10.5.1845 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Eksekutorerne for Thorvaldsens bo [+]

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Ingen udskrift.
Tilskrift: S. T. dHerrer Executores testamenti i afgangne / Conferentsr. Thorwaldsens Boe

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

P.P.

Kiøbenhavn d. 10 Mai 1845

Idet vi have den Ære, herved at retournere de os behagl. tilsendte Papiere (Brev, Regning og Connosster) fra Hr. C.A. Dalgas i Livorno, angaaende den af sal. Conferentsr. Thorwaldsen modelerede og af Herr Matthiae i Rom udførte Statue, bestemt for Hr. Jacobi i Lübeck, maae vi – ifølge i dag modtagne Ordre fra nævnte Hr. Jacobi – tilmelde, at han – ifølge hans med sal. Thorwaldsen derom indgaaende [sic] Contract, anseer samtl. Omkostninger, for at skaffe nævnte Statue hertil, for ham aldeles uvedkommende, idet denne skulde leveres ham her i Staden og da han saaledes formener, heller ikke at have med Assurancen at gjøre, saa maae vi overlade til de ærede Herrer Executores at lade besørge Assurancen paa Statuen for Overreisen hertil.

Endvidere maae vi tilføje, at Herr Jacobi ligeledes requirerer den af sal Thorwaldsen forfærdigede Model som sin Ejendom, des mere da den For[xxxx] ej – efter Løvtet har kunnet lægge den sidste – egne Mesterhaand paa selve Statuen.

Med Højagtelse ærb.
J Gotschalk

[På den anden led i venstre margen:]
Fremlagt i Cftd Thorvaldsens Bo d 11 Juni 1845

GustBrock

Arkivplacering
Landsarkivet for Sjælland, Landsover- samt Hof- og Stadsretten, Københavns Skiftekommission, Eksekutorboer 1790 – 1919, pk. 445, nr. 81
Personer
Johann Daniel Jacobj
Værker
Sidst opdateret 02.01.2019 Print