Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 8290 af 10246
Afsender Dato Modtager
Bygningskommissionen for det Thorvaldsenske Museum [+]

Afsendersted

København

Januar 1840 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet, i form af måned og år, men datoen mangler.

Cosmus Bræstrup [+]

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Tilskrift: Til Politiedirectør i Kbh. / Hr EtatsR Bræstrup

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Den hidtil indplankede Plads ved den til Thorvaldsens Museum allern. skænkede Bygning, vil, naar Arbeidet paabegyndes, være aldeles utilstrækkelig til at rumme den store Mængde af Materialer, især af Mursten, som nødvendigviis maa haves iforraad. Saavel med Hensyn dertil som for at forebygge den Ulempe, som Nedbrydningen af nogle der af nogle Mur-Partier kunde føre med sig maa man meget ønske at have udelukkende Disposition over Pladsen imell. Bygningen og Bolværket, saal. at man maatte fik Tilladelse til at lade opføre et Plankeværk fra det nordvestlige Hjørne af Slotskirken lige ud til Bolværket, og et andet fra Bolværket lige hen til End- den yderste Ende af den nuværende Indplankning. Anliggendets Almen-Interesse og Vigtighed lade os haabe at Hr EtatsR. her vil heri kom beredvilligen komme vort billige Ønske imøde.

BygningsComiss. for Thorvaldsens Museum

d. Jan. 1840

Arkivplacering
Håndskriftafdelingen, Det Kongelige Bibliotek, NKS 1573, 3
Emneord
Thorvaldsens Museum, oprettelsen af
Sidst opdateret 09.08.2011 Print