Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 9307 af 10246
Afsender Dato Modtager
Københavns Magistrat [+]

Afsendersted

København

Afsenderinfo

Magistratens laksegl.

10.5.1843 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Bygningskommissionen for det Thorvaldsenske Museum [+]

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Udskrift: Til Bygningscommissionen for det Thorvaldsenske Musæum

Tilskrift: Til Bygningscommissionen for det Thorvaldsenske Musæum.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

At vi, foranledigede ved den ærede Commissions behagelige Skrivelse, dateret 5te dennes, under Dags Dato have beordret den constituerede Kasserer ved Stadens Hovedkasse, Kammer Assessor Carlsen, at udbetale velbemeldte Commission, imod Qvittering af Dens Medlem, Silke og Klædekræmmer J H Lund, 10,000Rbd Sedler, i videre Afdrag paa den Sum, der i Medfør af allerhøieste Resolution, dateret 13 Novb 1839, skal udredes af Stadens Midler, til Udgivterne ved Opførelsen af det Thorvaldsenske Musæum, det undlade vi ikke herved tjenstligst at melde.

Kjøbenhavns Raadstue, den 10 Mai 1843.

Kierulff

Schäffer Bentley

Skibsted Riis-Lowson

Dahl Driefer Hansen C. N. David

/[Holmer]

Arkivplacering
Håndskriftafdelingen, Det Kongelige Bibliotek, NKS 1573,101h
Sidst opdateret 21.07.2011 Print