The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 9307 of 10246
Sender Date Recipient
Københavns Magistrat [+]

Sender’s Location

København

Information on sender

Magistratens laksegl.

10.5.1843 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Bygningskommissionen for det Thorvaldsenske Museum [+]

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Udskrift: Til Bygningscommissionen for det Thorvaldsenske Musæum

Tilskrift: Til Bygningscommissionen for det Thorvaldsenske Musæum.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

At vi, foranledigede ved den ærede Commissions behagelige Skrivelse, dateret 5te dennes, under Dags Dato have beordret den constituerede Kasserer ved Stadens Hovedkasse, Kammer Assessor Carlsen, at udbetale velbemeldte Commission, imod Qvittering af Dens Medlem, Silke og Klædekræmmer J H Lund, 10,000Rbd Sedler, i videre Afdrag paa den Sum, der i Medfør af allerhøieste Resolution, dateret 13 Novb 1839, skal udredes af Stadens Midler, til Udgivterne ved Opførelsen af det Thorvaldsenske Musæum, det undlade vi ikke herved tjenstligst at melde.

Kjøbenhavns Raadstue, den 10 Mai 1843.

Kierulff

Schäffer Bentley

Skibsted Riis-Lowson

Dahl Driefer Hansen C. N. David

/[Holmer]

Archival Reference
Håndskriftafdelingen, Det Kongelige Bibliotek, NKS 1573,101h
Last updated 21.07.2011 Print