Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 9593 af 10246
Afsender Dato Modtager
Martinus Rørbye [+]

Afsendersted

København

10.4.1844 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Eksekutorerne for Thorvaldsens bo [+]

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Udskrift: Til / DHerrer Executores testamenti / i Torvaldsens boe.

Tilskrift: Til / DHerrer Executores testamenti / i Torvaldsens boe

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

No 20

I Torvaldsens sidste Levedage havde jeg den Glæde, at fuldende et Billede for ham, og at høre ham udtale hans Tilfredshed med mit Arbeide. Alt tidligere havde han bestemt sig for Kjøbet af dette Billede, og 500 Sp: var den Priis, som han godhedsfuld [sic] derfor tilstod mig. Nu, maae jeg desværre tage mig den Frihed, at henvende mig til DHerrer executores testamenti, da Torvaldsens pludselige Død, forhindrede, at denne Sag ikke blev opgjort af ham. Billedet er afleveret til dette Aars Udstilling i Accademiet, og findes er under No 30. Jeg tillader mig at tilføie, at, for et mindre Billede, som Torvaldsen ogsaa i Løbet af denne Vinter Kjøbte af mig, er jeg, allerede af ham bleven betalt.

Kjøbenhavn den 10 April 1844. ærbødigst
M. Rørbye.

 

[I venstre margen på den anden led, tilføjet med Brocks hånd:]
Fremlagt paa Sessionen d 18 April 1844 i Cftrd Thorvaldsens Bo

[H]N Clausen.

Arkivplacering
Landsarkivet for Sjælland, Landsover-, samt Hof- og Stadsretten, Københavns Skiftekommission, Eksekutorboer. 1790-1979, pk. 445, nr. 20
Sidst opdateret 27.06.2011 Print