Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 8450 af 10246
Afsender Dato Modtager
Christine Stampe [+]

Afsendersted

Nysø

15.6.1840 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Just Mathias Thiele [+]

Modtagersted

København, Charlottenborg

Modtagerinfo

Udskrift: ST / Hr Professor Ridder osv. / J Thiele. / Charlottenborg / Kiøbenhavn.

Resumé

Stampe beder Thiele skaffe et bestemt portræt af Christian 4., som Thorvaldsen har brug for til udførelsen af sin skulptur Christian 4., A152. Yderligere beder hun Thiele råde Thorvaldsen om, hvorvidt det er passende at deltage i kroningen af Christian 8., når billedhuggeren ikke kan passe den dragt, man forventer, på grund af et dårligt ben.

Nysøe de 15de Juni
1840

Undskyld, kiere Herr Professor Thiele at jeg uleiliger Dem med disse Ligner, men jeg ved De ogsaa intereserer Dem for at Thorvaldsen skal snart blive ferdig med Chr:de 4de og han har ikke rørt ved den de sidste 4 Uger, men efter som jeg kiender ham, saa er der intet bedre til at drive paa ham med; end at sitte ham for Øinene alt hvad han bruger, thi han opsætter alle Tider at forlange det, og skiønt han vist godt kunde fulende Chr: de 4de Statye uden, at have det beviste Portrait, som hænger hos EnkeDronningen, saa har han dog sat sig i hovedet, at det var nødvendig[,] jeg vilde altsaa bede Dem, om De ikke vilde see at faae det bragt hen i hans Studie til Mandagen de 22 Juni hvor han bestemt kommer til Byen.

[Tilføjet på 1. sides margin]
Man kan jo hænge et andet istedet, for at udfylde Hullet paa Væggen for Dronningen. –––

Og De skal se Arbeidet skal gaa rask fra Haanden, og han faaer vist nok endnu Statyen, paa den Udstilling, som man siger skal være de siste dage af Juni, eller først i Juli thi det er utrolig hvor det virker godt paa hans Løst til at Arbeide naar man forbereder Tingene for ham osv. –
En anden Ting vilde jeg spurgt Dem om, De som er saa meget omkring Kongen, kan best vide hvad der er rigtig: Jeg vilde saa gierne Thorvaldsen skulde være med ved Kroningen, og han har Dragt og alting liggende parat, saa der intet var i veien fra den side, dog han siger det er ham umuligt, for hans Eene Been skyld, som er daarligt, og meget tykkere end det andet, saa han umuligt kan være i den Dragt, som Tilkommer de hvide Ridder, og altsaa kan han ikke være med i Taaget men jeg synes saa maatte han i sin Uniform kunde være med som Tilskuer, saa viste han dog at han giorde hvad han kunde, det vil dog altid være en raer Erindring for ham, at have været nærværende og seet, hans Konge Kronet, og mig synes, det maate og fornøie Kongen at have ham med & han meener nu det vilde være upassende, hvad siger De? – Hvad mig angaar saa ville jeg ikke undvære at see den Kroning for noget, thi det er vist det smukkeste Konge Par i Europa, og smukkere Dronning har man nok aldrig seet; – min Mand kommer ikke med, altsaa kan jeg heller ikke, men jeg haaber vist at faae Billet blandt Tilskuerne, Undskyld, min lange Pasiar, dog jeg har den Tillid til Dem, at de Oprigtig vil besvare mig angaaende hvad der er mest passende for Thorvaldsen, som man da kan raade, han ved ikke at jeg skriver til Dem derom – ellers skulle jeg vist bringe de kierligste Hilsener

Deres Forbintlige Chr: Stampe

Ef:S:: I dette Øieblik seer jeg af Aviserne at Dragten til de hvide Ridere er forandret, ifald at det nu er til fordel for ham der har for tykke eller for tynde Been saa falder mit Spørgsmål bort.

Arkivplacering
Håndskriftafdelingen, Det Kongelige Bibliotek, NBD, 2. rk.
Personer
Caroline Amalie · Christian 8. · Marie Sophie Frederikke · Bertel Thorvaldsen
Værker
Sidst opdateret 29.04.2020 Print