Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 7409 af 10246
Afsender Dato Modtager
Commissione Generale Consultiva di Belle Arti [+]

Afsendersted

Rom

Sandsynligvis 1838 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår ikke af dokumentet, men se den generelle kommentar mht. dateringen.

Bertel Thorvaldsen [+]

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Resumé

Fragment af en invitation til et møde.

Se original

Roma li […]

Illmo Sig. Commenda[tore A. Thorvaldsen]

Consigliere della Commission[e Generale Consultiva]
di Antichità, e [Belle Arti]

L’Illlustrissimo, e Reverendissim[o …]
del Camerlengato e Presidente [della Commissione Generale]
consultiva di Antichità, e Belle [Arti, m’ incarica di noti-]
ficare a V. S. Illustrissima, c[he …]

[drejet 180°:]
Albert Thorvaldsen

Generel kommentar

Dette brevfragment befinder sig bag på en af Thorvaldsens tegninger i Kobberstiksamlingen, Bueskydende Apollon, Td 566,24 recto.


Brevfragmentet eller mødeindkaldelsen stammer uden tvivl fra Commissione Generale Consultiva di Antichità, e Belle Arti, fordi ordlyden af den trykte tekst er nøjagtig den samme i flere tilsvarende eksempler fra samme afsender her i Arkivet. Typografien er endda præcis den samme som i et andet eksempel fra 29.7.1838, mens tidligere invitationer er trykt med en svagt afvigende typografi. Det forekommer derfor rimeligt at datere dette fragment til 1838, eller muligvis året før.

Som det fremgår, er papiret beklageligvis afklippet umiddelbart før brevets oplysning om, hvad mødet drejede sig om.

De fortrykte dele af brevet er markeret med gråt.

Arkivplacering
Den Kongelige Kobberstiksamling, Statens Museum for Kunst, inv. nr. KKS13814, placeringsnummer Td 566,24 verso
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Emneord
Invitationer til Thorvaldsen, i Italien
Sidst opdateret 12.10.2020 Print