Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 2254 af 10246
Afsender Dato Modtager
Rud Bay [+]

Afsendersted

Rom

27.5.1819 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Gottlieb Schønheyder [+]

Modtagersted

København

Resumé

Rud Bay beskriver, hvordan han ofte besøger Thorvaldsen, der fascinerende hurtigt forvandler ler til skulpturer.

Rom, d. 27. May 1819.

Vor Thorvaldsen besøger jeg næsten hver anden Dag og har min Fornøielse af at see ham staae i sin gamle graae Frak – der sprak – og i en Haandevending forvandle en klump Blaaleeer til et herligt Menneskegeschicht. Det er heel lystigt at see hvorledes han tager en Klat af den store Masse og smekker Figuren lige i Synet, han krammer derpaa lidt derpaa, og see: Der er en Næse! Med en Pind, der er flad i den ene Ende og spids i den anden, stryger, glatter og kradser han. Undertiden staar en Træmodel eller saakaldet mannequin ved siden, som man i en Hast antager for en Mand og bukker for, naar man kommer ind.
...

Generel kommentar

Af teksten citeres kun de dele, der har med Thorvaldsen at gøre. Teksten er gengivet i sin fulde længde i Julius Clausen og P.Fr. Rist: Memoirer og Breve. Af Rud. Bays efterladte Papirer, Bd. II, København 1920, p. 115-118. Teksten bringes her i forlængelse af et brev til Gottlieb Schønheyder d. 8.5.1819, men angives at være citeret fra Bays journal den 27.5.1819, jf. Clausen og P.Fr. Rist, op. cit., p. 115.

Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Emneord
Thorvaldsen som portrætkunstner · Thorvaldsens værksteder · Thorvaldsens værkstedspraksis
Personer
Bertel Thorvaldsen
Sidst opdateret 11.12.2017 Print