No. 9911 af 10318
Afsender Dato Modtager
Eksekutorerne for Thorvaldsens bo [+]

Afsendersted

København

4.2.1845 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Udenrigsdepartementet, København [+]

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Se original
Til Det Kg. Departement for de
udenl. Sager.
d 4 Febr 1845
C.
 
  Det med det Kgl. Departements Skriv. af 28 Dec. f. A. til executores testamenti i Thorvaldsens Bo fulgte Brev fra den østerrigske Ambassadeur i Rom af 7 s. M. har man herved den Ære at tilbagesende. Med Hensyn til den af [Velb.]. Departement i ovennævnte Skriv. omtalte fordeel[agtigste] Maade hvorpaa Ambassadeur yttrer sig saavel om Advocat Ricci som om Agent Bravo, bør man ikke lade uanført, at executores test. have i en allerund. Beretning af 21 f M, i hvilken de, efter allerh. Befaling, har nævnt maatte opgive-t- de Mænd i Italien, som i den sidste Tid havde viist særdeles Interesse for Museet, har nævnt disse 2 Mænd saavelsom og tillige den østerrigske Ambassadeur, og saavelsom ogsaa Gen. Consul Dalgas i Livorno. At executores have under sidstnævnte Datum i en egen Skrivelse til Ambassadeuren bemærket at de erkiendte hvor stor Tak ikke blot de men deres Modtagere skyldte ham for hans kraftige Bistand til [dette] Anliggendes heldige Tilendebringelse, tillader man sig at tilføie.
  Kbh. 2. Febr. 1845
Paa [xxx]. Executorers og egne Vegne
Arkivplacering
Thorvaldsens Museums Oprettelse, ad 231,1
Sidst opdateret 19.05.2011 Print