Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 8214 af 10246
Afsender Dato Modtager
Johanne Juliane Antonetti [+]

Afsendersted

København

21.10.1839 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Comitteen for Oprettelsen af Thorvaldsens Museum [+]

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Se original

Følgende Arbeider af S T. Conferentsraad og Ridder Thorvaldsen forefindes hos mig Undertegnede, og som efter Forlangende vil blive udleverede imod Betaling.


2de Forme af Dødens Genius à 10 r
Formen til Amor og Anacreon
Formen over Dødens Genius hvilende Foden paa et Monument
Eet ubekjendt Basreliffs for Formen
Formen over et mindre Basrelieffs
En Form over en stor Byste
Den Italienske Bonde-Pige for Formen
Prinds Christian med Gemallinde pr stk af Formene 8 Rbdl
Formen til Christus Masken
Af Dødens Genius forefindes 4 stk Afstøbninger i stk 3 r
2 stk Afstøbninger af Amor og Anacreon
3 stk Afstøbninger af Dødens Genius hvilende Foden paa et Monument à stk à 3 r
2 stk Afstøbninger af det ubekjendte Basrelieffs à 2 r
Den Italienske Bonde Pige findes 5 stk Afstøbninger à stk 9 mk
 
4 stk Afstøbninger af Prinds Cristian og Gemallinde à stk 2 r
3 de Afstøbninger af et mindre Basrelieffs à stk 9 mk
2 stk Afstøbninger af Christus Masken à stk 9 mk
Rbdl
20
10
10
10
6
12
6
16
4
12
6
9
4
7
Transport Rbdl 132
16
4
3
Rbdl 156
Mk S
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  3
3
 
3


Kjøbhvn d 21 Octbr 1839.

C. Antonettis Enke


[med Collins hånd:]
Kan udbetales af hr Justitsraad Stæger.
Collin

Ovenstaaende Sum 156 Rdr er mig rigtig betalt hvorfor qviteres
156rd

Kjøbenhavn d 7 Marts 1840
C. Antonettis Enke


Udgifts Bilag 4.

Arkivplacering
Thorvaldsens Museums Oprettelse, ad 187,8
Personer
Rasmus Carl Stæger
Sidst opdateret 24.06.2011 Print