Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 7949 af 10246
Afsender Dato Modtager
Peder Brønnum Scavenius [+]

Afsenderinfo

Brevet har været lukket med et rødt laksegl.

5.2.1839 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringsbegrundelsen er under udarbejdelse.

Jonas Collin [+]

Modtagerinfo

Udskrift: Høivelbaarne / Hr. Conferentsraad Collin / Commandeur af Dannebroge
Tilskrift: Høivelbaarne Hr. Conferentsraad Collin.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Se original

Tirsdag Morgen.
Jeg kan, efter gjentaget Gjennemlæsning, ikke finde noget i Hr. Conferentsraadens Brev, hvoraf Schouw og de andre med Rette kunde tage ombrage; – og jeg formoder og, at man ikke vil have noget derimod at erindre; – thi Hentydning til, at i Committeen forhen har været meget ulige Meninger om Sagen vilde, saavidt jeg skjønner, være paa urette Sted i Svaret til Slotsbygnings-Commissionen,– og det var jo dog det eneste, som kunde være at tilføie.

Ærbødigst
P.B. Scavenius

Arkivplacering
Thorvaldsens Museums Oprettelse, ad 114, 2
Sidst opdateret 01.06.2011 Print