Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 7491 af 10246
Afsender Dato Modtager
Comitteen for Oprettelsen af Thorvaldsens Museum [+]

Afsendersted

København

Antagelig omkring maj 1838 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringsbegrundelsen er under udarbejdelse.
Konceptet til denne annonce er dateret 20.5.1838.

Omnes [+]

Modtagerinfo

Udskrift: Berlings Avis.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Se original

Udstilling
Architect Schmidt fra Altona, som i Aaret 1833 leverede til det Kongelige Kunst-Akademies Udstilling fuldstændige Tegninger til en af ham projecteret Børs for Hamborg, har siden ladet sit Project udføre i en indvendig og udvendig heelt udarbeidet Model, en fire og tyvende Deel af naturlig Størrelse. Denne Model, som har været offentligen udstillet i Hamborg, til Indtægt for en derværende Stiftelse, er siden bragt hertil, og har i nogen Tid været opsat i det grevelige Moltkeske Galleri. Den vil nu i en kort Tid offentligen blive udstillet i Frimurerlogens Bygning i Kronprindsensgade; Indtægten af denne Udstilling afleveres til Comiteen for Thorvaldsens Museum. Ved Udstillingen, som, fra Torsdagen den 24de Mai af, finder Sted daglig fra 10 til 3, er Modellen indvendig belyst. Adgangen for hver Person betales med 16 Skilling.

[foroven til venstre:] 1459. / gr. Croquis / fraktur

[foroven til højre:] Be Avert

[forneden til venstre:] 1 Gang i Berlings Avis
18/121 imorgen

[vedlagt seddel eller kort:]
No 1459

Kjøbenhavn 183 8

For Indrykkelsen af en Bekjendtgjørelse i den “Berlingske Tidende” No 121 angaaende:

Udstilling af Architect Schmidts Børsmodel
er betalt

Rbd. 1.1. [tegn for mark] 14 ß.

pr. Brødrene Berling

HC Ellmann

Arkivplacering
Thorvaldsens Museums Oprettelse, 70b
Sidst opdateret 07.01.2013 Print