Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 7533 af 10246
Afsender Dato Modtager
N.L. Høyen [+]

Afsendersted

København

8.6.1838 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Jonas Collin [+]

Modtagersted

Antagelig København

Modtagerinfo

Udskrift: Høivelbaarne / Hr Conferenzraad Collin, / Commandør af Dannebg etc.

Tilskrift: Høivelbaarne / Hr Conferenzraad Collin, Comandør af Danneb. / etc etc.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Se original

Efter at have læst Brevet til Magistraten samt Deres Høivelbaarenheds medfølgende Skrivelse, og efterat have talt med Dhrr Thiele og Clausen, er der opstaaet Tvivl hos mig, som jeg ønskede hævede, forinden jeg underskriver. Da nu et Par Dages Udsættelse under de nærværende Forhold neppe kan faae nogen hindrende Indflydelse paa Sagens Gang, tillader jeg mig at foreslaae et Comite-Møde i næste Uge.

Ærbødigst
N. Høyen

Kbhvn d. 8. Juni 1838

Arkivplacering
Thorvaldsens Museums Oprettelse, 69e
Sidst opdateret 10.05.2011 Print