Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 7531 af 10246
Afsender Dato Modtager
H.N. Clausen [+]

Afsendersted

Antagelig Søbakken

8.6.1838 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Jonas Collin [+]

Modtagersted

Antagelig København

Modtagerinfo

Udskrift: Høivelbaaren / Hr. Conferentsraad Collin, / Commandeur af Danneborg og Dannebrogsmand.

Tilskrift: Høivelbaaren / Hr. Conferentsraad Collin, / Comm. af Dbg., Dbmand.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Se original

Da jeg i de af Deres Høivelbaarenhed anførte Omstændigheder finder Grund til at antage, at Virkningen af den omhandlede Skrivelse er sikkret paa vedkommende Stæder, saa har jeg tilføiet min Underskrift, uagtet et og andet Udtryk forekommer mig ikke aldeles hensigtsmæssigt. Men jeg finder det ligesaa naturligt, at de øvrige Medlemmer af Comiteen kunne dele de tidligere af mig fremførte Tvivl, som at de kunne ønske Leilighed til at fremsætte dem og, om muligt, see dem hævede; og som Medlem af Bestyrelsen, tør jeg derfor udbede mig, at det ved Omsendelsen af Brevet bliver anført, at jeg har yttret mig for en foreløbig mundtlig Forhandling angaaende Gjenstande for samme Indhold. Da jeg herved alene har til Hensigt at betrygge mig selv imod en Mistydning, som ikke vilde være mig ligegyldig, saa overlader jeg iøvrigt Maaden, hvorpaa den skriftlige Meddelelse herom anbringes, aldeles til Deres Høivelbaarenhed.

8 Juni 38. ærbødigst
HN Clausen
Arkivplacering
Thorvaldsens Museums Oprettelse, 69d
Sidst opdateret 10.05.2011 Print