Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 7500 af 10246
Afsender Dato Modtager
Frederik 6. [+]

Afsendersted

København

5.5.1838 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Jonas Collin [+]

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Udskrift: Ingen udskrift

Tilskrift: Til / Vor Finantsminister og Deputerede / for Finantserne.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Se original

Afskrift

Vi ville allernaadigst have den sig i Rom opholdende Kunstner Johan Bravo, fra Altona, i Anledning af det ham overdragne Tilsyn med de Kunstsager, som Etatsraad Thorvaldsen lader blive tilbage i Rom under hans forestaaende Reise til og Ophold i Fædrenelandet, og i Betratning af hans velvillige Forhold mod danske Kunstnere og andre danske Reisende i Rom, forundt en Gratification af 400rd Sølvmynt af Finantskassen.

I hvilken Henseende Finantsdeputationen har at foranstalte det videre Fornødne.

Befalende Eder Gud!
Givet i Vor Residentsstad Kiøbenhavn, d. 5te May 1838.

Frederik R.

[med Collins hånd] Meldt Thorvaldsen, og tilsendt ham en Vexel paa 200 scudi. d 8 May 1838

Arkivplacering
Thorvaldsens Museums Oprettelse, 65
Sidst opdateret 10.05.2011 Print