Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 7222 af 10246
Afsender Dato Modtager
Gerhard Faye [+]

Afsendersted

Thisted

6.5.1837 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Jonas Collin [+]

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Ingen udskrift. Tilskrift: Høivelbaarne / Hr. Conferenceraad Collin / Ridder og Dannebrogsmand

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Se original

Thisted d: 6te May 1837

Efterat jeg havde modtaget vedlagte Subskriptions-Plan, og vidende om, at lignende Planer vare tilsendte de fleste Embedsmænd her i Amtet, gav jeg mig den Ære at anmode deres Høivelbhd om flere Exemplarer, for at fordeele dem rundt omkring i Amtet. I denne Mellemtid have allerede Alle, hvem Planerne vare tilskikkede kommen mig i Forkiøbet, og mine Planer kom tilbage med Paategning: – ”har cirkuleret efter een mig fra Directionen tilsendt Indbydelse” – Følgen heraf blev, at jeg blev staaende aldeles isoleret fra Amtet, og giver mig nu den Ære at fremsende indlagte Plan forsynet med min egen Paategning – Vel er det i sig selv aldeles ligegyldigt ved hvem Subscriptionen indkommer; men det ville dog smerte mig, om Deres Høivelbaarenhed og de øvrige hæderværdige Mænd, som have sat sig i Spidsen for dette agtværdige Nationalanliggende, skulle tiltroe mig enten saa liden Følelse for Kunsten, eller saa megen Magelighed, at jeg ikke gierne ville have giort mig al muelig Flid for at fremme et for Landet saa hæderligt; – for Kunstnerne saa nyttigt; – og for den udmerkede Kunstner selv et saa vel fortient Minde –
Mit Bidrag udgiør kun en Draabe i Havet; men naar enhver Mand i Landet ville i Forhold til hans Formue, give ligesaa meget, ville der blive mere end Nok til Bygningens Opførelse. – Med sand Høiagtelse og Ærbødighed har jeg den Ære at undertegne mig –

Faiie

Arkivplacering
Thorvaldsens Museums Oprettelse, 33r
Emneord
Landsindsamlingen til Thorvaldsens Museum · Thorvaldsens Museum, oprettelsen af
Sidst opdateret 14.10.2014 Print