Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 8170 af 10246
Afsender Dato Modtager
Københavns Magistrat 2.9.1839 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Comitteen for Oprettelsen af Thorvaldsens Museum [+]

Modtagerinfo

Udskrift: Til Committeen for Oprettelsen af Thorvaldsens Museum.
Tilskrift: Til Committeen for Oprettelsen af Thorvaldsens Museum.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Se original

Til fornøden Afbenyttelse og for at Communalbestyrelsen ikke skal savne fuldstændig Oplysning under Forhandlingerne angaaende Bygnings-Planen til det Thorvaldsenske Museum undlade vi ei herved tjenstligst at udbede os af den ærede Committee snarest mueligt tilstillet saavel den i Sommer behagelige Skrivelse, dateret 13de f M: og tilhørende Documenter nævnte speciellere Bearbeidelse og Overslag vedkommende Bygnings Inspecteur Bindesbølls 2det Project, Overbygnings Systemet, hvilke efter hans Tilbud i Bygnings Commissionens Skrivelse af 5te f M:, nu forventes at være tilendebragte, som de i samme Skrivelse omtalte og hidtil tilbageholdte Skizzer.

Kjøbenhavns Raadstue, den 2n Septber 1839.

Schäffer Bentley Skibsted Riis-Lowson Dahl
    Driefer    

/ Thomsen
Fuldmægtig[?]

Arkivplacering
Thorvaldsens Museums Oprettelse, 147
Sidst opdateret 26.05.2011 Print