Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 8153 af 10246
Afsender Dato Modtager
J.F. Schouw 13.8.1839 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Jonas Collin [+]

Modtagerinfo

Ingen udskrift.
Tilskrift: Høivelbaarne Hr Conferentsraad Collin.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Se original

Indsluttet er jeg saa frie at sende et Udkast til en, ikke officiel, Bekiendtgiørelse om det sidst passerede, hvorom jeg udbeder mig CfRaadens Mening. Navnligen ønsker jeg at vide om jeg rigtigen har opfattet Et: Kochs Mening, samt om Antallet af de for de forsk: Planer voterende er rigtigt. Vil De at det skal komme i Dagen eller Berlings Tidende; for sidste taler den større Udbredelse i Provindserne. Til Afbenyttelse ved Protocollen, som i denne Tid renskrives, udbeder jeg mig medfølgende Notits udfyldt og, om behøves, berigtiget; ligl: de til Aar 1839 hørende Bilag, som sidst sendtes.

d. 13 August 1839.

ærbødigst
Schouw

Arkivplacering
Thorvaldsens Museums Oprettelse, 146
Sidst opdateret 26.05.2011 Print