Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 7964 af 10246
Afsender Dato Modtager
Jonas Collin 25.2.1839 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Comitteen for Oprettelsen af Thorvaldsens Museum [+]

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Se original

I Følge den i sidste Comitee Møde trufne Aftale om Udfærdigelsen af en Annonce, har Prof. Clausen tilstillet mig vedlagte Concept. De Forandringer, som jeg derved ønskede foretagne har jeg noteret paa vedlagte Blad, og dernæst ladet afskrive en ny Concept, hvori disse Forandringer ere optagne.
Jeg udbeder mig hermed meddeelt

Hr. Oberst Prangen
Hr. Etatsraad Koch
Hr. Kammerjunker Scavenius

Bemærkninger; ligesom jeg ogsaa maa ønske, da Magistraten er nævnt i Concepten, at

Hr. Etatsraad Mundt
og Hr. Justitsraad Münter

ville behage at underrette mig om Deres Mening i saa Henseende. Bemærkningen kunne formentligen beqvemmeste nedskrives i Marginen af min Concept.

Ærbødigst

Collin

d. 25 Febr. 1839
Dette af herr Conferentsraad Collin forfattede eller rettere forandrede Concept bifalder jeg for min Deel; jeg har ved samme ikkun noteret een Bemærkning. d. 26de Febr.
v. Prangen

ligeledes enig heri Koch
26 Febr:

Jeg har heller intet mod samme at erindre
P.B. Scavenius.

verte

Jeg har intet herved at bemærke
Mundt

Jeg heller ikke
Münter

Modtaget 1 Marts C.

Generel kommentar

Der er tale om en rundskrivelse fra Collin til komiteens medlemmer.

Arkivplacering
Thorvaldsens Museums Oprettelse, 120
Sidst opdateret 24.05.2011 Print