Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 7889 af 10246
Afsender Dato Modtager
Comitteen for Oprettelsen af Thorvaldsens Museum 9.1.1839 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringsbegrundelsen er under udarbejdelse.

Københavns Magistrat
Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Se original

Comiteen har under 5 d.M. fra Slotsbyg. Comss. modtaget [xxxxxxx] af det herved i Afskrift følgende Kgl. Reskr. af 10 næstforhen ang. Hs. [Mjst] G[ave] af en Deel af Christiansborg Slots Sidebygninger til Opbevaringssted for de til Stad. Kbh. af Conft. Th. skænkede Kunstsager, og
under samme Dat. har man modtaget den ligel. [i] Afskrift følgende Skrivelse fra Conferents. ang. bemeldte Locale. I Forbindelse med den [xxxxx] hermed skulde man ikke undlade at tilføie,
at den Sum, som til dette [xxxxxx] staaer til Comiteens [xxxxxxxx] Raadighed, kan anslaaes
til noget over 100000r. Ligesom der paa den ene Side, saalænge ingen bestemt Plan er lagt el. Overslag forfattet, ej kand med Bestemthed kan sige hvormeget der behøves til Hensigtens
Opnaaelse, saal. vil paa den anden Side Udførselsmaaden beroe paa at disse, Størrelse af den disponible Fonds, og at det vilde derfor vilde være at ønske, at Stadens Øvrighed og [xxxxxx] Repræsentanter vilde behag. tage under [overvejelse] hvormeget der fra Communens Side kunde bidrages til [xxxx] Sagens snarlige [xxxxxxx].

Arkivplacering
Thorvaldsens Museums Oprettelse, 100a
Sidst opdateret 17.05.2011 Print