Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 10184 af 10246
Afsender Dato Modtager
Redaktørerne ved Flyve-Posten 5.12.1850 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af dokumentet.

Omnes
Resumé

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

Se original

Thorvaldsens Museum.

Den Fremstilling af alle Thorvaldsens i Museet samlede Arbeider, der udgives fra Dhrr. Bing & Erslews Etablissement, er nu sluttet med det udkomne 29de og 30te Hefte, med hvilke følge Thorvaldsens Portrait efter Eckersbergs mesterlige Original samt et Omrids af Thorvaldsens Livsforhold og Kunstnervirksomhed ved H.P. Holst. Vi have tidligere havt Leilighed til at yttre os om dette interessante Værk, der med Rette kan betragtes som et Bidrag til at „bringe Museet ind i Husene, at give den Enkelte hans Andeel i Nationens Fælleseie, at udbrede Kjendskab og Kjærlighed til disse Værker til de mere bortfjernede Dele af Riget og medgive den kunstelskende Udlænding „en Erindring fra vor Fødeby, som vil udbrede dens Roes”, og man maa paaskjønne den Hurtighed og Accuratesse, hvormed dette betydelige Foretagende fra Forliggernes Side er blevet fremmet. Det faaes i Dhrr. Bing & Søns Kunsthandel.

Generel kommentar

Denne tekst udkom i avisen Flyve Posten d. 5.12.1850, sjette årgang, nr. 284.

Arkivplacering
Thorvaldsens Museums Småtryk-Samling 1850, Flyve Posten 5.12.
Personer
C.W. Eckersberg · Bertel Thorvaldsen
Sidst opdateret 26.03.2015 Print