Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 9588 af 10246
Afsender Dato Modtager
Redaktørerne ved Kjøbenhavnsposten 9.4.1844 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af dokumentet.

Omnes
Resumé

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

Se original

Igaar, som Halvhundredaars-Dagen efter at Thorvaldsen i Konstakademiet havde modtaget den første Opmuntring til at vandre frem Paa sin rige Konstnerbane, afholdtes i Forbindelse med Festligholdelsen af Akademiets Stiftelsesdag, en Sørgefest over Thorvaldsen. Konstakademiets Secretair, Prof. Thiele, udviklede i en smuk Tale den store Konstners Fortjenester af sit Fædreland og af hele Verden saa langt som Sands for Konsten rækker, og mindede om den rige Arv, han havde efterladt Fædrelandet baade ved sit verdensberømte Navn og ved de store Konstskatte, vi vare komne i Besiddelse af som et uforgængeligt Minde om den Afdøde, der havde forrentet det ham anbetroede Pund paa en Maade, der hidtil kunde ansees uopnaaet heri Landet. Dernæst gik Professor Thiele over til de sædvanlige Aarsberetninger om Akademiets Virksomhed, til Meddelelsen af de for det kommende Aar udsatte Priisopgaver og til Uddelelsen af de i det afvigte Aar vundne Præmier. Konstudstillingen er fra imorgen paa sædvanlig Maade tilgængelig for Publikum. ‒ De tilkjendte Præmier ere følgende: Billedhugger A. Kolberg: den store Guldmedaille; Billedhugger H. Conradsen og Architect H.C. Stilling: den lille Guldmedaille; af Modelskolen: H.J. Hammer, C.J. Rosenfalck og G.C. Freund: den store Sølvmedaille; P.W. Kyhn, M. TH. Muhle, Th. G. Wegener og J.J. Exner: den lille Sølvmedaille; af Bygningsskolen: P.L. Michelsen, J.D. Herholdt og C.L. Aagaard: den lille Sølvmedaille; af Decorationsclassen: C.A. Weber, C.F. Sørensen og P.W. Klein: den lille Sølvmedaille.

Generel kommentar

Denne tekst blev trykt i Kjøbenhavnsposten, 18de Aarg. No. 83.

Arkivplacering
Thorvaldsens Museums Småtryk-Samling 1844, Kjøbenhavnsposten 9.4.
Personer
Just Mathias Thiele · Bertel Thorvaldsen
Sidst opdateret 29.05.2015 Print