Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 9431 af 10246
Afsender Dato Modtager
Redaktørerne ved Berlingske Tidende 3.12.1843 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af dokumentet.

Omnes
Resumé

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

Se original

Thorvaldsen. Man finder allerede i Journ. d Déb, følgende Efterretning: “Den berømte danske Billedhugger Albert Thorvaldsen, som ogsaa det franske Institut, denne hæderlige Forening af alle berømte Samtidige, tæller iblandt sine Medlemmer, har nylig i Kjøbenhavn fuldendt en colossal Statue af Hercules, hvilken er bestemt til at pryde Facaden paa Slottet Christiansborg, hvor Christian VIII residerer — en Fyrste, der udmærker sig ligesaameget ved Aand og Kundskaber som ved den bevaagne Beskyttelse, som han ædelmodigt viser Kunster og Videnskaber i sine Lande. — Efterhaanden skulle Statuer af Æsculap, Minerva og Nemesis, støbte i Bronce, ligeledes i overnaturlig Størrelse, opstilles paa denne Facade, ligesom for at vidne for Efterslægten baade om den store Kunstners Genialitet, der kaster saa megen Glands paa Danmark, og om den Souverains Kunstkjerlighed, som fortiden bærer dette Riges Krone med saamegen Udmærkelse.”

[...]

Generel kommentar

Dette er en trykt tekst, som blev udgivet i Berlingske politiske og Avertissements- Tidende 3.12.1843.

Arkivplacering
Thorvaldsens Museums Småtryk-Samling 1843, Berlingske politiske og Avertissements- Tidende 3.12.
Emneord
Bestillingen til Christiansborg
Personer
Christian 8. · Bertel Thorvaldsen
Værker
Sidst opdateret 04.03.2016 Print