Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 7967 af 10248
Afsender Dato Modtager
Redaktørerne ved Aarhus Stiftstidende 26.2.1839 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af dokumentet.

Omnes
Resumé

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

Se original

‒ En Buste af Holberg havde længe været en af Thorvaldsens Yndlings-Ideer. Denne Idee kom til Modenhed nogen Tid efter hans Ankomst til Kjøbenhavn, og efter at han, som han længe havde ønsket, igjen havde seet et af den udødelige danske Comikers Værker fremstillet paa Skuepladsen. Han har nu samlet en Deel Portraiter af Holberg i Kobberstik og paa Medailler, og vil uden Tvivl meget snart lægge Haand paa Værket. ‒ Udenlandske Blade have skrevet os meget om, at Thorvaldsen ikke blev Vinteren over i Kjøbenhavn, fordi han frygtede for det strengere Clima. Hvor paalidelig denne Beretning var, have vi nu Alle seet. Det er formodentlig ogsaa nu velbekjendt, at han forbliver her det meste af dette Aar, fordi han, som han har yttret, ønsker atter at see en dansk Sommer.

(Dagen.)

Generel kommentar

Denne tekst blev trykt i Aarhus Stiftstidende, No. 33.

Arkivplacering
Thorvaldsens Museums Småtryk-Samling 1839, Aarhus Stifts-Tidende 26.2.
Personer
Bertel Thorvaldsen
Værker
Sidst opdateret 08.05.2015 Print