Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 7760 af 10246
Afsender Dato Modtager
Redaktørerne ved Dagligt Allehanda [+]

Afsendersted

Stockholm

1.11.1838 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af den avis, hvor denne tekst blev trykt.

Omnes
Resumé

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

Se original

[...]

Skön Konst.

Från München skrifves under den 11 Oktober, att den staty af Schiller, som Thorvaldsen modellerat och som är destinenad till Stuttgard i Würtemberg, den store skaldens födelsesbygd, numera är alldeles färdig i bronz. De första dagarne af månaden lades sista handen dervid af ciselörerna.
De arbetare som arbetat på utförandet i bronz af detta den store Danske Skulptörens mästerverk hafva den 10 firat arbetets fulländande medelst en stor bankett, vid hvilken en stor del af Münchens artister af alla slag voro närvarande. Den egde rum i en af verkstäderna som omgifva den gård, på hvilken statyn, tills vidare, är uppställd. En af gjutmästarne hade, utan att derom underrätta någon och såsom en öfverraskning, vid statyens fot anlagt några bengaliska eldar, hvilka antändes i det ögonblick man vid det glada samqvämet proponerade och drack en skål för Thorvaldsen. Hela sällskapet öfveraskades på det angenämaste vid att se den store skaldens allvarliga bild i ett enda ögonblick omstrålad af den mest glänsande ljusflod, och denna plötsliga illumination gjorde ock en verkan som omöjligen låter sig beskrifvas.
Den bekante Målaren Cornelius har från München anträdt en resa till Paris.

[...]

Generel kommentar

Dette er en notits trykt i den svenske avis Dagligt Allehanda, Nr. 64 (256), 1.11.1838

Personer
Peter von Cornelius · Bertel Thorvaldsen
Værker
Sidst opdateret 18.09.2017 Print