Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 7158 af 10246
Afsender Dato Modtager
Redaktørerne ved Dansk Kunstblad [+]

Afsendersted

København

18.3.1837 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af det tidsskrift, hvori denne tekst blev trykt.

Omnes
Resumé

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

Se original

Thorvaldsen
–––––––––––––––

Af et Brev fra den würtembergske Chargé d’affaires i Rom, Hr. Kolb, til Hr. Grosserer Puggaard (vide Kbhvnsposten Nr. 73) seer man, at vor berømte Landsmand med Glæde har modtaget Efterretningen om den paatænkte Oprettelse af et Museum for hans Værker. Tillige bebude adskillige af ham tagne Forholdsregler, at vi med Grund kunne haabe, snart at see ham i vor Midte.

–––––––––––––––

Generel kommentar

Denne notits blev bragt i kunsttidsskriftet Dansk Kunstblad, 1 Bd., Nr. 29, 18.3.1837.

Personer
Bertel Thorvaldsen
Sidst opdateret 26.05.2018 Print