Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 6930 af 10246
Afsender Dato Modtager
Redaktørerne ved Kjøbenhavnsposten 9.9.1836 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af dokumentet.

Omnes
Resumé

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

Se original

Miscellanea. ‒ Staden Mainz har, som bekjendt besluttet at udnævne Thorvaldsen til Æresmedborger. Diplomet vil blive ham oversendt i et rigt udsmykket Futteral, hvortil Staden har bevilliget 600 Gylden. Arbeidet er overdraget til den unge Konstner, Florian Metzger i Mainz, og næsten fuldført. Ziraterne paa det øverste Sidelaag af Futteralet ere i drevet Sølv. Hele Futteralet er 5/4 Fod høit og 3/4 Fod bredt. Randen er udsmykket med Arabesker. Det midterste Rum forestiller en oventil halvrund Nische, i hvis Midte Moguntia svæver, holdende i den ene Haand en Borgerkrone over Hovedet af Guttenbergs paa et Postament staaende Buste, og i den venstre Haand en Laurbærkrands over Hovedet af Thorvaldsen, der sidder tænkende over Udkastet til Modellen. Tegningen er udført af Dr. Hens fra Mainz, som for Tiden er i Rom. ‒

Generel kommentar

Denne tekst blev trykt i Kjøbenhavnsposten, 10de Aarg. No. 257.
Den er en næsten direkte oversættelse af en tysk tekst skrevet af Ludwig Schorn 20.6.1836.
Teksten beskriver Thorvaldsens æresborgerdiplom fra byen Mainz.

Arkivplacering
Thorvaldsens Museums Småtryk-Samling 1836, Kjøbenhavnsposten 9.9.
Emneord
Thorvaldsens udnævnelser
Personer
Bertel Thorvaldsen
Værker
Sidst opdateret 04.03.2015 Print