Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 6971 af 10246
Afsender Dato Modtager
Redaktørerne ved Kjøbenhavnsposten [+]

Afsendersted

København

17.12.1836 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af dokumentet.

Omnes
Resumé

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

Se original

‒ Af “Dansk Kunstblad”, som i den senere Tid har begyndt at levere interessante Notitser under Overskrift af „Dansk Kunst”, sees, at Medailleur Christensen for Tiden arbeider paa Modellen til en Medaille i Anledning af Thorvaldsens til Danmark hjemsendte Arbeider. Dette Sujet, som af Konstakademiet er bleven Konstneren opgivet, har han paa en sindrig Maade behandlet saaledes: Paa Adversen sees Thorvaldsens Portrait i Profil efter Bissens Buste. Paa Reversen seer man i Midten af Medaillen Dana, en siddende majestætisk Figur med Axekrands om Hovedet og et Vaabenskjold ved Siden, modtage Thorvaldsens Amor i sine Arme af en paa en Delphin hvilende Nymphe. I Baggrunden gynger et Skib paa Bølgerne, og i Randen af Medaillen fremstilles de vigtigste af Thorvaldsens Arbeider i Basrelief.

Generel kommentar

Denne tekst blev trykt i Kjøbenhavnsposten, 10de Aargang, No 354.

Arkivplacering
Thorvaldsens Museums Småtryk-Samling 1836, Kjøbenhavnsposten 17.12.
Personer
H.W. Bissen · Christen Christensen · Kunstakademiet, København · Bertel Thorvaldsen
Værker
Sidst opdateret 04.03.2015 Print