Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 6933 af 10246
Afsender Dato Modtager
Redaktørerne ved Kjøbenhavnsposten 10.9.1836 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af dokumentet.

Omnes
Resumé

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

Se original

[...] ‒ I Slutningen af forrige Maaned ankom til München fra Rom den colossale Model til Kurfyrst Max Emanuels Statue til Hest, som efter Thorvaldsens Skizze er bleven udarbeidet i Rom af Mathiä, en ung Konstner fra Berlin. Modellen er bleven opstillet i det kongl. Metalstøberi af Hr. Stiglmair, Inspecteuren over samme og afgiver et imponerende Skue, som uden Tvivl endnu i høi Grad vil forøges naar den er fuldført i Metal. Den berømte Fyrstes (Stamfadernes for det bayerske Kongehuus) hele daadfulde Liv ligger udtrykt i dette hans alvorlige og dog ikke uvenlige Ansigt, i hans noget bøiede og dog kraftfulde Holdning, og giver denne Figur Præget af et af Thorvaldsens fortrinligste Mesterværker, som for Wittelsbacher-Pladsen, hvor den er bestemt at opreises, vil blive en uforgængelig Pryd. Kongen af Bayern har efter Modellens Ankomst allerede flere Gange taget den i Øiesyn og derved bevidnet sin levende Interesse saavel for Værket som for Thorvaldsen. I samme Metalstøberi seer man ogsaa allerede Schwanthalers Modeller til fire andre bayerske Kurfyrster, som ere bestemte for Slottets store Pragtsal ligeover for Hofhaven. Som bekjendt skulle fjorten saadanne colossale Statuer af forgyldt Bronze opstilles i samme. ‒ Man venter i München med det første ogsaa fra Rom Modellen til Schillers Statue, som skal støbes i det nærværende Støberi og siden opreises i Stuttgard. ‒ [...]

Generel kommentar

Denne tekst blev trykt i Kjøbenhavnsposten, 10de Aarg. No. 258.

Arkivplacering
Thorvaldsens Museums Småtryk-Samling 1836, Kjøbenhavnsposten 10.9.
Personer
Königliche Erzgießerei in München · Wilhelm Matthiä · Bertel Thorvaldsen
Værker
Sidst opdateret 22.08.2016 Print