Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 6896 af 10246
Afsender Dato Modtager
Redaktørerne ved Kjøbenhavnsposten [+]

Afsendersted

Kjøbenhavn

10.6.1836 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af dokumentet.

Omnes
Resumé

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

Se original


— Den i Stuttgart sammentraadte Forening til Oprettelsen af et Monument for Schiller har i Wenzels Literaturblatt, Mai d. A, bekjendtgjort, at Modellen til Schillers kolossale Statue af Thorvaldsen nu er næsten fuldendt, og at der om kort Tid vil blive begyndt paa Trykningen af “Schillers Album.” — Paa dette Værk, som præsteres af den nu levende Generation, især af tydske Forfattere og Konstnere til Erindring om Schiller, for Samtiden og Efterverdenen, og hvis Udbytte er bestemt til at dække endeel af Omkostningerne ved Monumentet, indbyder Foreningen til Prænumeration. Den Cottaiske Boghandel besørger det trykt frit paa sin Bekostning. Det vil udkomme i Løbet af d. A. i stor Octav paa fiint Velinpapiir og smykkes med en under Thorvaldsens Øine forfærdiget Tegning af Schillers Statue i Staalstik. Bidragene til dette i historisk og literair Henseende høist interessante Værk ville saavidt muligt blive aftrykte, eftersom de ere indløbne. Prænumerationen er 3 Gylden eller 1 ¾ Thl. Preuss.; siden indtræder en forhøiet Priis. Prænumerantlisten, der vedføies Bogen, sluttes den 30te September dette Aar.

[...]

Generel kommentar

Dette er en trykt tekst, som blev udgivet i Kjøbenhavnsposten 10.6.1836.

Arkivplacering
Thorvaldsens Museums Småtryk-Samling 1836, Kjøbenhavnsposten 10.6.
Personer
Bertel Thorvaldsen
Værker
Sidst opdateret 21.01.2016 Print