Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 6884 af 10246
Afsender Dato Modtager
Redaktørerne ved Kjøbenhavnsposten 10.5.1836 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af dokumentet.

Omnes
Resumé

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

Se original

‒ Thorvaldsens Statue af Gutenberg, støbt af Krozatier, har i f. M. været udstillet i Paris. „Denne Statue”, hedder det „har der vakt levende Sensation; man beundre Thorvaldsens Mesterværk, og Udstillingen var særdeles talrigt besøgt. Med Udbyttet af denne Udstilling dækkes Krozatiers Arbeidsløn; man har garanteret denne 30,000 Franker; skulde der ikke indkomme saa Meget, tillægger Commissionen for Gutenbergs Monument det Manglende. Thorvaldsen har Intet taget for sit Arbeide. Bissen har modelleret Statuen i det Store, under Thorvaldsens stadige Tilsyn; Commissionen har for dette hans Arbeide tilsendt Bissen 1500 Gylden.”

Generel kommentar

Denne tekst blev trykt i Kjøbenhavnsposten, 10de Aarg. No. 135.

Arkivplacering
Thorvaldsens Museums Småtryk-Samling 1836, Kjøbenhavnsposten 10.5.
Personer
H.W. Bissen · Gutenberg-kommissionen · Bertel Thorvaldsen
Værker
Sidst opdateret 04.03.2015 Print