No. 6670 af 10318
Afsender Dato Modtager
Redaktørerne ved Søndagsblad [+]

Afsendersted

København

4.1.1835 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af dokumentet.

Omnes
Resumé

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

Se original

Artistiske-Nyheder.

–––––––––

Følgende Efterretninger ere uddragne af et Privatbrev, dateret “Rom, d. 12te Novbr. 1834.” – Thorvaldsen arbeider paa en Jason i Marmor, man siger efter en Bestilling fra Hjemmet. Ligeledes er han beskæftiget med nogle Stykker af Alexanderstoget og en Victoria tilvogns. Hesten til Maximilians-Statuen, der skal opreises i München paa Wittelsbacher-Pladsen (et Navn som Thorvaldsen har ondt ved at erindre) er i disse Dage bleven afstøbt i Gibs og gjør alle hans tidligere Heste til Skamme. Man seer en stærk Fuldblodshest i halv Traine, let Bevægelse og saa stor, som Poniatowsky-Statuens. Intet Blødt eller Fedt, intet Outreret, kun let og kraftig Natur.

Den hører til det gratiøseste og kraftigste, Kunsten nogensinde har frembragt i denne Genre. Poniatowsky-Statuen, der af Warschaus Indv. blev bestilt paa T.’s Reise i Norden i Aarene 1819 og 1820, staaer endnu i hans Attelier, – naturligviis, thi i Warschau vilde Poniatowsky-Statuen nu ikke være paa sit Sted! – Men hans skjønneste Arbeide er et Basrelief der ligeledes i disse Dage er afstøbt. Det er af samme Høide som Alexanderstoget, men noget fladere og forestiller en Jæger til Hest, med Landse i Haanden, en Hare paa Ryggen og en Løvehud om sig. Hesten er i et stærkt, men anholdt Trav, Hovedet næsten horizontalt og Halen lige tilveirs. Parthenon har ikke noget skjønnere at fremvise. – Petzholt er først for et Par Dage siden kommet tilbage fra en Reise i Bjergene. – Et af Bluncks Arbeider, der bliver i Rom, er, “den trygge Kjærlighed.” Amor ligger sovende paa en Klippe i Havet, der næsten bedækkes af hans Figur. Stærk Søgang. En Sky kaster en stærk Slagskygge over den halve Figur, og hans Pile falde fra Koggeret ud i Bølgerne. I disse Dage fuldender han et smukt Portrait af Thorvaldsen, heel Figur i halv Legems-størrelse. Man seer ham staaende i sit Værksted, i sine daglige Klæder, med Meisel og Hammer i Haanden, betragtende et af sine Arbeider (de tre Gratier); bag ham staaer Jason og i Baggrunden Alexanderstoget. Det Hele er høist interessant. – Sonne er færdig med et stort Billede, der forestiller et Slags Tyrefægtning eller Hidsning. Tyrene ere sluppet løs paa et Torv. Folket inciterer dem, En med et Klæde, en Anden med en Pik, en laset Dreng trækker Tyren i Halen. Trapperne ere opfyldte med Tilskuere; Figurerne ere hoist yndigt sammenstillede, og Alt er Liv og Interesse. – Küchler har tre Genrebilleder under Arbeide, og E. Meyer har bortsendt to Stykker, som Ingen har faaet at see. Rørbye og Bindesbøll ere først i disse Dage ankomne til Rom.

Generel kommentar

Denne tekst blev trykt i Søndagsblad, Første Aargang, Nr. 1, 1835.

Arkivplacering
Thorvaldsens Museums Småtryk-Samling 1835, Søndagsblad 4.1.
Personer
Gottlieb Bindesbøll · Ditlev Blunck · Albert Küchler · Ernst Meyer · Fritz Petzholdt · Martinus Rørbye · Jørgen Sonne · Bertel Thorvaldsen
Værker
Sidst opdateret 31.05.2016 Print