Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 6493 af 10246
Afsender Dato Modtager
Redaktørerne ved Kjøbenhavnsposten 3.7.1834 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af dokumentet.

Omnes
Resumé

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

Se original

‒ I Böttigers “Artistisches Notizenblatt”, Mai d. A. læses følgende Meddelelse fra den som Secretair ved Commissionen for Oprettelsen as et Monument for Gutenberg ansatte Prof. Dr. Braun i Mainz: “Sagen har rask Fremgang. Det sidste Brev fra Rom, i Slutningen af Marts, melder os, at Statuen til Monumentet om 4 til 5 Uger vil modtage den sidste Retouchering af Thorvaldsen. Bissen vil da være færdig med Modelleringen af den 12 Fod høie Piedestal, efter Thorvaldsens lille Mønsterbillede. Desuden er allerede et Basrelief, hvorpaa Thorvaldsen har lagt den sidste Haand, fuldfærdigt. Dette Basrelief forestiller Gutenberg, hvorledes han viser Faust de mobile Bogstaver; Faust holder en Tavle hen for ham, til at afsætte dem paa, med de Ord: Dixitque fiat Deus lux et facta est lux”, udførte med Charactererne af den første Gutenbergske Bibel. Det 2det Basrelief vil forestille de tre Mænds Trykkerie, og det 3die Biblernes Uddeling til Folket. Disse Ideer ere saaledes opfattede af Thorvaldsen. ‒ Bidragene beløbe sig nu i Alt til endnu omtrent 6000 Gylden, efter Bestridelsen af de første Omkostninger, der, iberegnet hvad der alt er sendt til Rom til Udgifterne ved det Materielle (thi Thorvaldsen arbeider kun for Ære), til omtrent 3000 Gylden. Maatte nu ei Tydsklands og Europas kraftige Understøttelse savnes til Støbningen af et Mesterarbeide, der er udgaaet fra en Kunstforening og som vil indtage en høi Rang i Kunsthistorien.”

Generel kommentar

Denne tekst blev trykt i Kjøbenhavnsposten,3.7.1834.

Arkivplacering
Thorvaldsens Museums Småtryk-Samling 1834, Kjøbenhavns-Posten 3.7.
Emneord
Monumenter, historiske personer og begivenheder
Personer
H.W. Bissen · Gutenberg-kommissionen · Bertel Thorvaldsen
Værker
Sidst opdateret 19.03.2015 Print