Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 5201 af 10246
Afsender Dato Modtager
Redaktørerne ved Kjøbenhavnsposten 22.5.1830 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af dokumentet.

Omnes
Resumé

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

Se original

I et Brev fra München, dat. 10 f. M., og meddeelt i Bl. f. lit. Unterhalt. Mai d. A., læses, blandt Andet, følgende: “Af nye Kunstværker har her, siden Fuldendelsen af Freskomalerierne i Hofhaugens Arcader, intet vakt en saa almindelig Deeltagelse som Gravmonumentet over den uforglemmelige Hertug af Leuchtenberg, udført af Thorvaldsens Mesterhaand. Helten, i romersk Dragt, er en kolossalsk Figur; paa hans høire Side sidder Historiens Muse, paa den venstre tvende Genier; Bifigurerne ere efter en betydelig mindre Maalestok og beregnede paa at hæve Hovedfiguren. Desværre forfeiles dette Øiemeed næsten ganske ved den yderst kejtede Opstilling, og Th. selv yttrede den største Utilfredshed derover; de derved begangne Feil ere saa store, at man ikke kunde forbedre dem paa anden Maade, end naar man vilde give Figurerne en ganske ny Piedestal, og lade dem opstille af en Anden end af vor store Architekt, der i sit hele Liv begaaer lutter Sottiser imod den gode Smag.”

Generel kommentar

Dette er en trykt tekst, som blev udgivet i Kjøbenhavns-Posten d. 22.5.18.30

Arkivplacering
Thorvaldsens Museums Småtryk-Samling 1830, Kjøbenhavns-Posten 22.5.
Personer
Eugène de Beauharnais · Bertel Thorvaldsen
Værker
Sidst opdateret 19.03.2015 Print