Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 5132 af 10246
Afsender Dato Modtager
Redaktørerne ved Kjøbenhavnsposten 20.3.1830 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af dokumentet.

Omnes
Resumé

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

Se original

Thorvaldsen.

De fire allegoriske Malerier, der vare anbragte paa Plafondmaleriet i Salen ved Festen i München til Ære for Thorvaldsen d. 19de f.M., vare udførte efter Tegninger af Cornelius, og forestillede Kunstens fire høieste Momenter: 1) Den af Havet opstigende Venus Urania Anadyomene, 2) Pygmalion, der former menneskelige Skikkelser, 3) Prometheus, der besjæler dem med den himmelske Ild, og 4) den af Jupiters. Hoved fødte Pallas Athene. ‒ D. 4de dennes gaves i München en ny Fest til Ære for ham, en Diner, foranstaltet af de høiere Stænder i denne Residentsstad, i den store Odeonssal. Det bestod af næsten 200 Couverts, og oplivedes ved Sange til den kongelige Familie og den hædrede Kunstner, ved de meest enthusiastiske Toaster og den hjerteligste Munterhed. ‒ Efter Taffelet var, efter Hans Majestæt Kongens Foranstaltning, Glyptotheket oplyst paa det meest glimrende saavel udvendig som indvendig. Af de i Dineen Deeltagende havde Hver modtaget to Billetter, for sig og en Dame af sin Familie, til Adgang i hiint Kunst, tempels oplyste Sale, i hvilke den talrige Forsamling adspredte sig, for, ved Fakkelbelysning, at betragte ders Kunstværker af enhver Art og Form. I Romersalen blev det af Hs. Exc. Indenrigsministeren Ed. v. Schenk forfattede Digt til Thorvaldsen paa ny foredraget af et Sangerchor, og forhøiede ved sit af selve Stedet tagne og paa Kunstneren sindrigt hentydende Indhold endnu denne skjønne Fests Betydning og Indtryk. ‒ Ved det sidste Kammerbal ved Hoffet viste Hds. Majestæt Dronningen af Bayern Thorvaldsen den Ære at aabne Polonoisen med ham.

Generel kommentar

Dette er en trykt tekst, som blev udgivet i Kjøbenhavns-Posten d. 20.3.1830.

Arkivplacering
Thorvaldsens Museums Småtryk-Samling 1830, Kjøbenhavns-Posten 20.3.
Emneord
Thorvaldsens ophold i München 1830
Personer
Eduard von Schenk · Bertel Thorvaldsen
Sidst opdateret 19.03.2015 Print