Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 8278 af 10246
Afsender Dato Modtager
Johann Nicolai Hammeleff [+]

Afsendersted

København

Sandsynligvis 1840 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår ikke af dedikationen, men hæftet, hvori teksten optræder, udkom i 1840. Det er derfor sandsynligt, at forfatteren fremsendte sin bog umiddelbart efter udgivelsen.

Bertel Thorvaldsen [+]

Modtagersted

København

Resumé

En dedikation til Thorvaldsen samt uddrag af et digt om Gutenberg.

Se original

Danmarks største Kunstner
Billedhuggeren Albert Thorvaldsen!

––––

Du, som af Leret Gutenberg herligt gjenskabte:
Tag fra en Yngling en Sang om Gutenbergs Kunst!

J.N. Hammeleff

[i det trykte hæfte, p. 14, findes følgende passage om Thorvaldsens statue af Gutenberg:]
[…]
Ved Rhinens rankekrandste Vove,
I Mainz, i Kunstens Fødestad,
Dens Sønner, stolte som til Hove,
Om Gutenberg sig flokke glad.
Du Danmarks Thorvald, skjønt fremstilled,
Af leret formet nyt igjen,
Det aandigtstore Guddomsbilled,
Som over Mængden skuer hen. –
Og Skarer jubled ham i møde
Som Lysets Skaber ved sin Kunst,
Og Vivatraab for Kunsten løde
Med Bønner lydt om Himlens Gunst.
Kartover imod Himlens Buer
Høitideligt Te Deum sang;
Som Fredsapostler hvide Duer
Om Ham og over Jord sig svang.
 
[…]

Generel kommentar

Dette er en håndskrevet dedikation i og et trykt tekststykke (i gråt) fra Hammeleffs hæfte: Gutenbergs Kunst. Et Digt, København 1840. Hæftet findes i Thorvaldsens bogsamling, M876,7.
Selve digtet handler ikke direkte om Thorvaldsens statue af Johann Gutenberg, A114, bortset fra den citerede passage. Digtet fremstiller trykkekunsten som et redskab for frihed og oplysning. En karakteristisk passage, p. 3, lyder fx:
Det tykke Fortidsmørke svinder
Hvor flittigt Trykkepressen gaae;
Oplysning nu liig Solen Veien finder
Til Slot og lave Vraa.

Arkivplacering
M876,7
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Emneord
Dedikation
Værker
Sidst opdateret 20.10.2014 Print