No. 99 af 10318
Afsender Dato Modtager
Peter Kauffmann [+]

Afsendersted

Rom

Antagelig marts 1797 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen af dette notat begrundes i behandlingen af dateringsproblemet for det ark, hvorpå Kauffmanns besked optræder sammen andre tekststumper.

Bertel Thorvaldsen [+]

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Resumé

Kort besked fra Peter Kauffmann til Thorvaldsen.

Se original
Herr Thorwaldsen ich bitte sie von der gütte zu
seyn und mir disen abend wen es möglich wäre
etwan ein Scudo der Sigr Orcola zu geben[.]
ich werde etwas spetter in abhollen[,] sie werden
sehr verbinden [verbunden?] ihren wahren
  Kauffmann
Generel kommentar

Kauffmanns korte besked optræder på et ark med andre tekstfragmenter.
For kommentarer til og en datering af notatet, se desuden behandlingen af alle arkets tekstfragmenter under ét.

Arkivplacering
C818v (tidligere: m28, nr. 109)
Emneord
Thorvaldsens hjælpsomhed
Værker
Sidst opdateret 07.01.2013 Print