24.8.1824

Sender

Giovanni Battista Bassi

Sender’s Location

Rom

Recipient

Bertel Thorvaldsen

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

Udskrift: Al Pregiatissimo Signore / Il Sigr. CavaliereI Alberto / TorvaltsenII. / S.P.M.III

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Abstract

The bearer of the letter also brings Thorvaldsen a painting. According to Thorvaldsen’s instructions, Bassi has added a person and some flowers, and he praises the sculptor’s artistic genius and his good advice.

Document

Pregiatissmo. Cave.IV
Eccovi il piccolo studioV, al quale non hò aggiunto che una figurina, e nel piano avanti qualche fioretto, come Voi m’indicasteVI.
Stimo bene fortunato questo mio quadretto, che hà avuta la sorte d’incontrare il vostro genio; e certamente il suo pregio sarà quello di essere venuto a stare presso di Voi.
Intanto pieno di rispetto, e di sincera amicizia mi protesto
Casa li 24. Agosto Vostro affo. Sere.
1824 GBBassi

General Comment

Brevet dokumenterer, at Thorvaldsens virke som kunstnerisk rådgiver ikke kun gjaldt inden for hans eget felt, billedhuggerkunsten, men også malerkunsten.


Hvordan hændelsesforløbet omkring det omtalte maleri helt bogstaveligt skal forstås, kan p.t. ikke endeligt afklares, i det følgende forsøges mest muligt fastslået:

Der er imidlertid flere usikkerheder:

Den sene betaling for maleriet (1827, jf. ovenfor) kunne tale imod, at det drejede sig om et af de to foreslåede malerier, eftersom det omtalte maleri tydeligvis kommer i Thorvaldsens besiddelse sammen med brevet i 1824. De andre sikkert daterede malerier af Bassi i Thorvaldsens malerisamling svarer imidlertid ikke til beskrivelsen med små figurer og blomster, jf. Skovparti ved en bæk, B60, 1816 eller En vej ved Terni, B61, 1820. Heller ikke maleriet Posillipo-grotten ved Napoli, B86, der angives at være en kopi efter en original af Bassi udført af den italienske maler Michelangelo Pacetti synes oplagt i denne sammenhæng. Se mere herom i Bassis biografi.

Ergo må der være tale om, at Thorvaldsen enten blot har været længe om at betale, eller at Bassi så en fordel i at have maleriet hængende til låns hos Thorvaldsen, hvis malerisamling på dette tidspunkt var et kendt, besøgt og anerkendt samtidskunstsgalleri. At have sit maleri hos den berømte billedhugger var altså en blåstempling og et godt reklamefremstød. Se hertil evt. Bassis forespørgsel til Thorvaldsen af 17.8.1828, hvor Bassi netop beder om at låne et af sine (af Thorvaldsen købte) malerier tilbage, fordi en mulig kunde har set det hos Thorvaldsen og muligvis ønsker en replik af værket.

Archival Reference

m9 1824, nr. 70

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Other references

Subjects

Works

B63 Ruiner på Forum i Rom, vejen fra S. Bonaventura til Campo Vaccino, 1799 - 1827, inv.nr. B63
B62 En skovvej, 1824, inv.nr. B62

Commentaries

 1. Se evt. hertil listen over Thorvaldsens mange udnævnelser – bl.a. til ridder af diverse ordener.

 2. Dvs. Thorvaldsen – denne staveform var blot en af mange varianter for det i Italien fremmedklingende navn. Til gengæld er det her stavet, som det stadig udtales af mange italienere – med hårdt “t” i slutningen af anden stavelse. Se eventuelt referenceartiklen Alberto eller Bertel? for mere om navnegenvordigheder og navneskift.

 3. Dvs. Sue proprie mani eller Sue Pregiatissime Mani, hvilket betød, at brevet skulle afleveres personligt, jf. også listen over hyppigt anvendte italienske forkortelser.

 4. Se evt. hertil listen over Thorvaldsens mange udnævnelser – bl.a. til ridder af diverse ordener.

 5. To malerier af Bassi i Thorvaldsens malerisamling svarer umiddelbart til de tilføjelser, Bassi beskriver i det følgende.
  1. Maleriet Ruiner på Forum i Rom, vejen fra S. Bonaventura til Campo Vaccino, B63, udateret, men malet senest 1827, jf. kvittering af 19.6.1827.
  2. Maleriet En skovvej, B62, malet samme år som dette brev er skrevet, nemlig 1824.

  Begge malerier blev dog først officielt købt af Thorvaldsen d. 19.6.1827, jf. kvittering af denne dato og den generelle kommentar.

 6. Formuleringen beviser, at Thorvaldsen agerede aktivt som rådgiver for kunstnerkolleger – ikke blot inden for sit eget fag, billedhuggerkunsten, men også som her i maleriregi. Han havde selv som nyankommet udlænding i Rom tjent ekstra penge ved at tegne såkaldte staffagefigurer til den engelske maler George Augustus Wallis’ landskaber, jf. Thorvaldsen-kronologien.

Last updated 08.08.2016